Kursus – Foredrag

Kurser – Foredrag

Integration i Den Nye Energi

Livets skole

Persontyper og evner

Kommunikation

Integritet – Følelser og tanker

Livets bagvedliggende mønster
Dualitet, Karma og reinkarnation

Livsmønstre og kontrolmønstre

Selvhelbredelse

 

Lysets universitet

Den nye energi og paradigmeskiftet

Den integrale kvante-bevidsthed

Menneskets forvandlingsprocesser

Integritet – opbygge kraft

Lyslegemet

Det multi-dimensionelle menneske

Mesterskab – Ascension – Skabelse

Kvante Biologi

 

Årsforløb i Integration af Den Nye Energi

En foredragsrække – workshops

Mine årsforløb er for dem, der ønsker at fremme og forstærke deres egen udvikling i Den Nye Energi og åbne de mange nye veje til at opleve livet.

Et årsforløb i den nye energi er for dig, som ønsker at arbejde mere dybtgående med dig selv og få en større forståelse af den nye energi i dig selv, samtidig med at du integrerer den.

Du får også fordelen ved at få støtte i en gruppe gennem et helt år.

 

Forløbet er et dynamisk eksperimenterende årsforløb som handler om at integrere den nye energi – den nye Jord. Tiden lige nu stiller store krav til os alle om nytænkning og omstilling. Det handler ikke kun om at erhverve ny viden, men om at integrere og leve denne viden, så det bliver til visdom.

 

Mit arbejdes fundament handler om at vi udvikler os til at blive – bevidste skabere.

Det gør vi ved at benytte helt nye redskaber, givet i den nye energi, for at fremme den menneskelige evolution.

Jeg anvender nye metoder til healing, hvor jeg benytter de seneste kanaliserede redskaber

kanaliseret efter 1990 og efter december 2012.

 

Via afmonteringer, omprogrammeringer og aktiveringer vil du genoprette din indre magi, skabe et højere bevidsthedsniveau og opdage en ny og dybere multi-dimension i dig selv.

 

Arbejdet handler om gradvist at give slip på den 3. og 4. dimension…

Og åbne op for den 5. dimension og multi-dimensioner.

Dette er ascensionvejen.

 

Vi skal integrere den Nye Energi og blive multi-dimensionelle mennesker, som lever i den 5. dimension.

 

Dette sker dels gennem afprogrammering og omprogrammering og dels gennem aktiveringer.

 

Vi skal turde slippe vores gamle anker af overbevisninger.

Vi skal styrke vores nye anker, som er forbindelsen til vort Højere Selv.

 

Trinnene er som altid : Viden – Kunnen – Væren

Viden kommer gennem foredrag.

Kunnen gennem workshops og aktiveringer.

Tilsammen kan de skabe en ny Væren.

 

Vi skal forberede os på det kommende nye kvantespring – ascension, som finder sted omkring 2038.

 

Temaer: Den nye energi og paradigmeskiftet – Afmontering og afprogrammering af Den Gamle Energi – Menneskets forvandlingsprocesser – Kvantebiologi – Den integrale kvantebevidsthed – Lyslegemet – Det multi-dimensionelle menneske – Mesterskab; Ascension; Skabelse – Kvantehealing; Selvhealing – Integritet.

Start

Forløb starter løbende.

De kan afholdes overalt i landet.