Kryons Lære

Kryons Lære, Lignelser og Metafoer

Kryons lære er en samling af Kryons lignelser og metaforer.

Kryons LæreKryon er en åndelig entitet som formidler budskaber om Det Store Skift på og i Jorden. Kryon fortæller om det store udviklingspotentiale i mennesket version 2. Dette potentiale kommer til udtryk gennem en omfattende bevidsthedsrenæssance, som mennesket gennemgår fra år 2012 og frem. Kryons lære formidles os på en kærlig og opløftende måde med løftet om en snarlig kommende Fred på Jord.
Ofte indeholder budskaberne en lignelse eller metafor, som på forunderlig måde gør det lettere at forstå budskabet.
Lignelserne er opdelt i temaer:

Forvandlingen / Det Store Skift
Den ny energis påvirkning
Ny forståelse af at være menneske
Livets formål
Karma: Meningen med sorg og lidelse
Menneskets nye redskaber; medskabelse og synkronicitet
Det nye menneskes multidimensionalitet
Menneskets forhold til engle / vore guider
Døden
Køb mine Bøger