Birgitte Saviera

Mit mål er at integrere den nye energi – den nye Jord.

Vi skal forberede os på det kommende nye kvantespring – ascension, som finder sted i ca 2038.

Tiden lige nu stiller store krav til os alle om nytænkning og omstilling.

Jeg støtter mennesker i udviklings- og læringsprocesser, i forvandlingsprocesser og overgange i livet.

Det handler ikke kun om at erhverve ny viden, men om at integrere og leve denne viden, så det bliver til visdom.

Mit arbejdes fundament handler om at vi udvikler os til at blive – bevidste skabere.

Det gør vi ved at benytte helt nye redskaber, givet i den nye energi, for at fremme den menneskelige evolution. Jeg udvikler nye metoder til healing, hvor jeg benytter de seneste kanaliserede redskaber.

Via kurser og aktiveringer vil du genoprette din indre magi, skabe et højere bevidsthedsniveau og opdage en ny og dybere dimension i dig selv.

Mine Kurser og workshops handler om gradvist at give slip på den 3. og 4. dimension…

Og åbne op for den 5. dimension og multi-dimensioner.

Dette er ascensionvejen.

Vi skal integrere den Nye Energi og blive multi-dimensionelle mennesker, som lever i den 5. dimension.

Dette sker dels gennem afmontering og afprogrammering af 3D og omprogrammering og aktiveringer til 5D.

Vi skal turde slippe vores gamle anker af overbevisninger.

Vi skal styrke vores nye anker, som er forbindelsen til vort Højere Selv.

Trinnene er som altid : Viden – Kunnen – Væren

Viden kommer gennem foredrag.

Kunnen gennem workshops og aktiveringer.

Tilsammen kan de skabe en ny Væren.

 

Mit arbejdes fundament handler om at vi udvikler os til at blive – bevidste skabere.

Det gør vi ved at benytte helt nye redskaber, givet i den nye energi, for at fremme den menneskelige evolution.

Jeg anvender nye metoder til healing, hvor jeg benytter de seneste kanaliserede redskaber

kanaliseret efter 1990 og efter december 2012.

Mine kurser er for dem, der ønsker at fremme og forstærke deres egen udvikling og åbne de mange nye veje til at opleve livet.

Et årsforløb i den nye energi er for dig, som ønsker at arbejde mere dybtgående med dig selv og få en større forståelse af den nye energi i dig selv, samtidig med at du integrerer den.

Du får også fordelen ved at få støtte i en lille gruppe gennem et helt år.

Mit arbejde

Jeg forsker i Den Ny Tids Viden.

Jeg bruger andres kanaliseringer – dvs budskaber som de henter ned fra den åndelige verden.

Alle disse budskaber samler jeg – som et puslespil

Brikkerne ligger spredt godt ud – de kommer gennem mange forskellige kanaler – og gennem et langt tidsforløb – som fortsætter

Disse budskaber integrerer jeg med min egen inspiration – kanalisering – og samler alle disse budskaber i temaer – så det bliver overskueligt – og som jeg så kan give videre til andre

Jeg arbejder ikke med noget afsluttet – men noget aktuelt og dynamisk fortløbende

Mine kilder er mange, men primært arbejder jeg med Kryon og Gruppen.

Kryon – gennem Lee Carroll www.kryon.com

Gruppen – gennem Steve Rother www.espavo.org + www.path2empowerment.com

Kanaliseringerne er alle efter 1990 og efter december 2012.

På begge hjemmesider kan du finde mange, mange kanaliseringer frit tilgængelige – på engelsk.